De wereld is in beweging.

Wij begrijpen wat het betekent om in een ander land te gaan wonen en opnieuw te beginnen. Een deel van de nieuwkomers kan vrij makkelijk zijn weg vinden in Nederland, terwijl anderen veel moeilijkheden en obstakels op hun weg ervaren. Dit kan verder problemen opleveren voor die persoon, zijn of haar omgeving en de samenleving als geheel. Met ons sociaal programma willen we deze problemen voorkomen en de nieuwkomers helpen om hier een ​​goede start te maken. Een goede start betekent: weten hoe verschillende dingen werken in een nieuwe omgeving, leren en gebruiken van de Nederlandse taal, actief zijn in de samenleving, je sociale netwerk en persoonlijke en professionele vaardigheden ontwikkelen. Dat is wat we in het Globaal Dorp onder "integratie" verstaan. Het merendeel van de nieuwkomers doet zijn best om te integreren en het is jammer dat ze niet altijd ondersteund worden wanneer ze hulp bij dat proces nodig hebben. En voor degenen die, om verschillende redenen, hun integratieproces uitstellen hopen we een bron van motivatie te zijn om met dat proces te beginnen.

Het sociale programma in het Globaal Dorp is een proactief ondersteuningsprogramma voor nieuwkomers in Eindhoven. Echter, iedereen die het programma van het Globaal Dorp interessant voor zijn/haar eigen ontwikkeling en vrijwilligerswerk vindt, is meer dan welkom. Interactie tussen mensen die in Eindhoven zijn geboren of opgegroeid en degenen die hier zijn komen wonen is de voorwaarde voor een succesvolle integratie.